Fundacja Społeczności Liceum Batorego została założona w dniu 8 lutego 2017 roku, przez trzech Fundatorów, absolwentów 'Batorego' - Pawła Rymarza (matura 1980), dr. hab. Łukasza Gasińskiego (matura 1992) oraz Wiktora Zienia (matura 2012). Od samego początku, idea założenia Fundacji była wspierana przez Dyrekcję Szkoły oraz działającą przy niej - Radę Rodziców.

Jest platformą współpracy dla uczniów absolwentów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich sympatyków 'Batorego'.

Poprzez swoje działania chcemy realizować wizję założycieli Szkoły - Antoniego Ponikowskiego (ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) oraz Zdzisława Rudzkiego (pierwszego dyrektora Szkoły), aby 'Batory' był szkołą wzorcową.

Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:

  • bieżącej działalności II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego ("Liceum");
  • wspierania uzdolnionych uczniów Liceum;
  • utrzymania nieruchomości i budynków, w których mieści się Liceum;
  • promowania Liceum, jego historii oraz działalności;
  • wzmacniania więzi pomiędzy obecnymi uczniami, absolwentami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi Liceum.

Fundacja posiada dwa symbole:

Logo Fundacji zaprojektowane przez Zbigniewa Wilmę, absolwenta – matura 1949

Znak Fundacji zaprojektowany przez Krzysztofa Kuczyńskiego, absolwenta – matura 2013

Znak Fundacji
Scroll to Top