W skład Zarządu Fundacji wchodzą:


Marcin Miros  Prezes Zarządu

Joanna Gorzelińska  Wiceprezes Zarządu

Marcin Lubański  członek Zarządu

W skład Rady Fundacji wchodzą:


Joanna Surawska Przewodnicząca Rady

Barbara Kordas Wiceprzewodnicząca Rady

Violetta Bogorodź  członek Rady

Ewa Małkowska  członek Rady

Grzegorz Napiórkowski  członek Rady

Bianka Piłat  członek Rady

Andrew Wasilewski  członek Rady

Wiktor Zień  członek Rady

 
Scroll to Top