Paweł Rymarz, absolwent Liceum Batorego - matura 1980. Jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym kancelarią Rymarz Zdort (wcześniej Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp. k.). Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszy się renomą wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał przy największych akwizycjach i prywatyzacjach w licznych krajowych i międzynarodowych publicznych ofertach papierów wartościowych oraz przy transakcjach niepublicznych inwestycji kapitałowych (private equity), a także przy restrukturyzacjach wielu najważniejszych polskich grup kapitałowych. Paweł Rymarz jest od wielu lat uznawany w międzynarodowych i krajowych rankingach rynku prawniczego, jako wiodący prawnik. Paweł Rymarz jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr hab. Łukasz Gasiński, absolwent Liceum Batorego - matura 1992. Jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim (stanu Nowy Jork) i partnerem w kancelarii Rymarz Zdort (wcześniej Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz sp. k.). Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem nagrody Fundacji Vontobel za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nagrody Harlan Fiske Stone Scholar przyznanej na Columbia University, gdzie studiował również jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiego. Wydział PRawa na Columbia University ukończył w 2001 roku, uzyskując tytuł LL.M. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2016 oku otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych. Jest autorem ponad 40 publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz prawem papierów wartościowych. Reprezentował banki inwestycyjne oraz emitentów papierów wartościowych w związku z ofertami publicznymi. Uczestniczył ponadto w znaczących projektach prywatyzacyjnych, projektach obejmujących restrukturyzację spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych. Doradzał licznym wiodącym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. W międzynarodowych rankingach Łukasz Gasiński jest rokrocznie zaliczany do grona najlepszych prawników w dziedzinie rynków kapitałowych w zakresie udziałowych papierów wartościowych, w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

Wiktor Zień, absolwent Gimnazjum (2009) i Liceum Batorego - matura 2012. Jest radcą prawnym oraz prawnikiem w międzynarodowej kancelarii Greenberg Traurig. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych, czołowych kancelariach prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów oraz laureatem XIX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii – prace magisterskie. W latach 2012-2016 pracował w Liceum Batorego, gdzie odpowiadał za wprowadzenie systemu elektronicznego dokumentowania przebiegu nauki uczniów, w tym m.in. dziennika elektronicznego. W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach związanych z kwestiami regulacyjnymi dotyczącymi sektora finansowego, prawem spółek, fuzji i przejęć oraz prawem bankowym. Specjalizuje się w transakcjach finansowania, w tym finansowaniu przejęć, finansowaniu działalności spółek oraz finansowaniu projektów, jak również w złożonych projektach finansowania oraz restrukturyzacji finansowania. Uczestniczył w znaczących projektach obejmujących transakcje fuzji i przejęć, w tym spółek publicznych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również w transakcjach finansowania na rzecz krajowych i międzynarodowych banków oraz instytucji finansowych, spółek krajowych i międzynarodowych oraz funduszy private equity. Dodatkowo zajmuje się prawem sportowym, w tym doradztwem prawnym na rzecz czołowych polskich piłkarzy, jak również reprezentowaniem klubów oraz zawodników w postępowaniach przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, FIFA oraz CAS. Wiktor Zień jest również międzynarodowym sędzią hokeja na lodzie. Sędziował m.in. Mistrzostwa Świata, rozgrywki Hokejowej Ligi Mistrzów, rozgrywki Pucharu Kontynentalnego, XX Maccabiah Games – trzeciej pod względem wielkości imprezy sportowej na świecie oraz najważniejszych spotkaniach w kraju – finałach Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski. W latach 2017-2020 pełnił funkcję pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji. Obecnie jest członkiem Rady Fundacji.

Scroll to Top