Kalendarz
<
>
1% podatku
Darowizny
Sklep
Newsletter
Fundacja Społeczności Liceum Batorego
Fundacja Społeczności
Liceum Batorego
"Z wiary waszej - wola wasza, z woli waszej - czyn wasz będzie"
"Z wiary waszej - wola wasza, z woli
waszej - czyn wasz będzie"
Zygmunt Krasiński: 97 Psalm Nadziei

Fundatorzy

Paweł Rymarz, absolwent Liceum Batorego – matura 1980. Jest radcą prawnym i partnerem zarządzającym kancelarią Rymarz Zdort (wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.). Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszy się renomą wybitnego specjalisty w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Doradzał przy największych akwizycjach i prywatyzacjach w licznych krajowych i międzynarodowych publicznych ofertach papierów wartościowych oraz przy transakcjach niepublicznych inwestycji kapitałowych (private equity), a także przy restrukturyzacjach wielu najważniejszych polskich grup kapitałowych. Paweł Rymarz jest od wielu lat uznawany w międzynarodowych i krajowych rankingach rynku prawniczego, jako wiodący prawnik. Paweł Rymarz jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr hab. Łukasz Gasiński, absolwent Liceum Batorego – matura 1992. Jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim (stanu Nowy Jork) i partnerem w kancelarii Rymarz Zdort (wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.). Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem nagrody Fundacji Vontobel za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nagrody Harlan Fiske Stone Scholar przyznanej na Columbia University, gdzie studiował również jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiego. Wydział PRawa na Columbia University ukończył w 2001 roku, uzyskując tytuł LL.M. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2016 oku otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych. Jest autorem ponad 40 publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz prawem papierów wartościowych. Reprezentował banki inwestycyjne oraz emitentów papierów wartościowych w związku z ofertami publicznymi. Uczestniczył ponadto w znaczących projektach prywatyzacyjnych, projektach obejmujących restrukturyzację spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych. Doradzał licznym wiodącym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. W międzynarodowych rankingach Łukasz Gasiński jest rokrocznie zaliczany do grona najlepszych prawników w dziedzinie rynków kapitałowych w zakresie udziałowych papierów wartościowych, w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

Wiktor Zień, absolwent Gimnazjum (2009) i Liceum Batorego – matura 2012. Jest prawnikiem w kancelarii Rymarz Zdort (wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów oraz laureatem XIX Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii – prace magisterskie. W latach 2012-2016 pracował w Liceum Batorego, gdzie odpowiadał za wprowadzenie systemu elektronicznego dokumentowania przebiegu nauki uczniów, w tym m.in. dziennika elektronicznego. Jest również współautorem nowej strony internetowej Szkoły. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kwestiami regulacyjnymi, prawem spółek, fuzji i przejęć, prawem bankowego oraz finansowaniem. Uczestniczył w znaczących projektach obejmujących transakcje fuzji i przejęć oraz postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. Wiktor Zień jest również międzynarodowym sędzią hokeja na lodzie. Sędziował m.in. podczas Mistrzostw Świata, Hokejowej Ligi Mistrzów, rozgrywek Pucharu Kontynentalnego, XX Maccabiah Games – trzeciej pod względem wielkości imprezy sportowej na świecie oraz najważniejszych spotkaniach w kraju – finałach Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski. W latach 2017-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

Partnerzy