Kalendarz
<
>
1% podatku
Darowizny
Sklep
Newsletter
Fundacja Społeczności Liceum Batorego
Fundacja Społeczności
Liceum Batorego
"Z wiary waszej - wola wasza, z woli waszej - czyn wasz będzie"
"Z wiary waszej - wola wasza, z woli
waszej - czyn wasz będzie"
Zygmunt Krasiński: 97 Psalm Nadziei

Misja

Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:

  • bieżącej działalności II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego („Liceum„);
  • wspierania uzdolnionych uczniów Liceum;
  • utrzymania nieruchomości i budynków, w których mieści się Liceum;
  • promowania Liceum, jego historii oraz działalności;
  • wzmacniania więzi pomiędzy obecnymi uczniami, absolwentami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi Liceum.

Fundacja jest platformą współpracy dla uczniów absolwentów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich sympatyków 'Batorego’.

Poprzez swoje działania chcemy realizować wizję założycieli Szkoły – Antoniego Ponikowskiego (ówczesnego Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) oraz Zdzisława Rudzkiego (pierwszego dyrektora Szkoły), aby 'Batory’ był szkołą wzorcową.

Partnerzy